Psycholog

Psycholog słucha pacjenta i robi notatki

Psychologia (od stgr. ψυχή psyche „dusza”; λόγος logos „słowo, myśl, rozumowanie”) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. 

Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Według Specera A. Rathusa psychologia jest badaniem naukowym zarówno zachowania, jak i procesów umysłowych.

Psychologia jest nauką empiryczną, która posługuje się metodą naukową (metoda naukowa to „zorganizowany sposób badania ludzkiego doświadczenia i empirycznego sprawdzenia idei w celu poszerzenia i sprecyzowania wiedzy” – cytat z podręcznika Specera A, Rathusa).

W psychologii stosuje się metody obserwacji, eksperymenty i metody badania mózgu.

Metodami obserwacji są:

  • studium przypadku,
  • sondaże,
  • testy psychologiczne,
  • obserwacja w warunkach naturalnych,
  • obserwacja w warunkach laboratoryjnych.

    Źródło: https://pl.wikipedia.org

Cena badania/zabiegu
Terapia
200
Zakres badania/zabiegu

Czas jednej sesji terapii trwa 1 godzinę.

Nasi specjaliści