Angiolog

Schemat układu naczyniowego człowieka.

Angiologia (z grec. ἀγγεῖον "angeion" – "naczynie") – nauka o układzie naczyniowym i limfatycznym.

Jako dziedzina medycyny jest specjalizacją zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób naczyń tętniczych, żylnych, mikrokrążenia oraz chorób układu chłonnego, a także kwalifikacją do leczenia chirurgicznego pacjentów z takimi chorobami.

Do chorób znajdujących się w zakresie zainteresowań angiologii zaliczają się między innymi miażdżyca, zakrzepica tętnicza i żylna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nadciśnienie tętnicze, zapalne choroby naczyń, przewlekła niewydolność żylna, zaburzenia krzepnięcia, choroby układu limfatycznego, choroby mikrokrążenia, choroby nowotworowe układu krążenia, powikłania naczyniowe w cukrzycy, genetycznie uwarunkowane choroby naczyń, zaburzenia gospodarki tłuszczowej, nabyte zawodowe choroby naczyń, zmiany skórne i kostne w chorobach naczyń.

W Polsce konsultantem krajowym angiologii od 1 października 2020 jest prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Cena badania/zabiegu
Konsultacja + USG Doppler
280
Nasi specjaliści