Dietetyk Kliniczny

Dietetyk trzyma w jednej dłoni miseczkę z sałatą i warzywami, a w drugiej wagę

Dietetyk (fr. diététique, łac. diaetetica, gr. d~aita) – wykwalifikowany specjalista ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia. Dietetyk w ogólnym rozumieniu jest interdyscyplinarnym specjalistą medycznym zajmującym się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka. 

Zadania dietetyka:

 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności,
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych,
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii,
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów,
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym,
 • ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • planowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności,
 • planowanie żywienia dla osób w różnym wieku,
 • planowanie jadłospisów - opracowywanie diet żywieniowych,
 • opracowywanie procesu przygotowywania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych,
 • nadzorowanie żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Cena badania/zabiegu
Konsultacja + 7 dniowy jadłospis
170
Konsultacja + 14 dniowy jadłospis
250
Konsultacja + zalecenia
150
Kontrola
120
Edukacja w cukrzycy ciążowej
170
Zakres badania/zabiegu

W czasie współpracy, poza wizytami kontrolnymi istnieje możliwość konsultacji telefonicznej lub mailowej.

Nasi specjaliści