Psychiatra

Człowiek trzymający się za głowę

Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.

Według definicji UEMS psychiatria jest gałęzią medycyny zajmującą się badaniem i stosowaniem biopsychospołecznych zasad w etiologii, ocenie, rozpoznaniu, leczeniu, rehabilitacji i zapobieganiu umysłowym, emocjonalnym i behawioralnym zaburzeniom występującym samodzielnie lub wspólnie z innymi zaburzeniami medycznymi w ciągu całego życia człowieka.

Psychiatria różni się od psychologii faktem, iż jest ona nauką medyczną, psychologia zaś według podziału klasycznego jest subdyscypliną filozoficzną, która obecnie wyrosła na samodzielną naukę społeczną. Obie nauki są interdyscyplinarne i posiadają zróżnicowane podejścia, zawierające swoiste podstawy teoretyczne.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Cena badania/zabiegu
Konsultacja
200
Zakres badania/zabiegu

Diagnostyka i leczenie następujących zaburzeń:

 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lekowe,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia adaptacyjne związane z przewlekłym stresem związanym z miejscem pracy,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia psychotyczne
 • schizofrenia,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zespoły otępienne,
 • zaburzenia poznawcze pourazowe,
 • ADHD u ludzi dorosłych,
 • zaburzenia odżywiania,
 • uzależnienia od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.