Badania Sportowe

Młoda bokserka w rękawicach bokserskich

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.

Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

Obejmuje:

 • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej,
 • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu,
 • optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców,
 • kontrole efektów stosowanych metod treningowych,
 • walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem,
 • zapobieganie kontuzjom i urazom,
 • leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu,
 • rehabilitację i odnowę biologiczną.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Cena badania/zabiegu
Badanie sportowe
150
Zakres badania/zabiegu

Przeprowadzane jest odpowiednie badania lekarskie i wydane zostanie orzeczenie o zdolności dziecka do uprawiania sportu.

Na miejscu w gabinecie wykonywane jest badanie EKG i USG serca.

Na wizytę proszę zabrać dokumentację medyczną, aktualne badania krwi i moczu oraz książeczką sportową.


U młodzieży do ukończenia 21 roku życia i u dzieci, które uprawiają lub chcą uprawiać określoną dyscyplinę sportu, przeprowadza się następujące badania lekarskie:

 • wstępne badania lekarskie ( u ubiegających się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu ),
 • okresowe badania lekarskie ( u uprawiających już określoną dyscyplinę sportu),
 • kontrolne badania lekarskie ( po urazach, do których doszło podczas wykonywania określonej dyscypliny sportowej)

Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21-szego roku życia ubiegających się o wydanie orzeczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu obejmują:

 • pomiary antropometryczne,
 • ogólne badanie lekarskie,
 • badanie ortopedyczne,
 • test wysiłkowy,
 • przegląd stomatologiczny,
 • badanie elektrokardiograficzne,
 • badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • konsultację laryngologiczną,
 • konsultację okulistyczną.

Częstotliwość przeprowadzania okresowych badań lekarskich:

 • co 6 miesięcy - pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne,
 • co roku - test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie elektrokardiograficzne, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • co dwa lata - konsultację laryngologiczną, konsultację okulistyczną.

Dodatkowe badania i ich częstotliwość w zależności od dyscypliny sportowej:

 • boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki - konsultacja neurologiczna + badanie elektroencefalograficzne ( co 2 lata ),
 • sporty motorowe - oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi ( co roku ),
 • judo, zapasy - badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa ( co 2 lata ),
 • podnoszenie ciężarów - badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa ( co 2 lata ),
 • płetwonurkowanie - badanie spirometryczne (co roku ), konsultacja neurologiczna + badanie elektroencefalograficzne ( co 2 lata), oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi ( co roku )
Nasi specjaliści