Imię i Nazwisko
mgr Joanna Pylak - Bielska
Specjalizacja
Edukacja i Doświadczenie

Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej oraz Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Logopeda ze specjalizacją Neurologopedy Klinicznego oferujący diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci:

  • ocena rozwoju mowy dziecka,
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy (obejmuje nawet najmłodsze dzieci, u których dopiero rozwija się komunikacja werbalna),
  • terapia dyslalii (wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym), która obejmuje sygmatyzm (seplenienie), rotacyzm (wywoływanie głoski "r"), kappacyzm i gammacyzm (trudności z realizacją głosek tylnojęzykowych "k", "g") oraz inne zaburzenia jakościowe artykułowania głosek,
  • terapia jąkania i niepłynności mowy,
  • terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania,
  • terapia dzieci z głębokimi zaburzeniami komunikacji.

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dorosłych:

  • diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji spowodowanych udarem oraz innymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które objawiają się afazją motoryczną (zaburzenia nadawania mowy) oraz semantyczną (zaburzenia odbierania i rozumienia komunikatów słownych),
  • diagnoza i terapia dyzartrii, czyli zaburzeń mowy wynikających z dysfunkcji aparatu artykulacyjnego.