Imię i Nazwisko
lek. med. Klaudia Knecht - Gurwin
Specjalizacja
Edukacja i Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
Wielokrotna laureatka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a tematem jej dysertacji są wybrane aspekty kliniczne i epidemiologiczne hidradenitis suppurativa. Ponadto, jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych.

Pełni również rolę wykładowcy na Wydziale Lekarskim, Stomatologicznym oraz Dietetycznym gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu dermatologii i wenerologii.

Członkini EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), International Society of Dermatology, European Hidradenitis Supurativa Foundation (EHSF) oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Systematycznie rozwija swój dorobek wiedzy i kompetencji poprzez aktywny udział w różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach z zakresu dermatologii, dermatoskopii oraz trichoskopii. Jest autorką licznych wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych. 

Dąży do nieustannego doskonalenia się, aby móc zapewnić pacjentom kompleksową i najnowocześniejszą opiekę medyczną.