BADANIA USG DOROSŁYCH

USG (ECHO) SERCA

USG TĘTNIC SZYJNYCH

USG ŻYŁ I TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH I GÓRNYCH

USG JAMY BRZUSZNEJ

USG TARCZYCY

USG STAWÓW