SPIROMETRIA

SPECJALIŚCI » PULMONOLOG » SPIROMETRIA

Pomiar objętości i pojemnosci płuc oraz przepływów powietrza znajdujacego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego