Terapia psychologiczna indywidualna

SPECJALIŚCI » PSYCHOLOG » Zakres usług » Terapia psychologiczna indywidualna

 

Odbywa się po wcześniejszej konsultacji.

Czas trwania uzależniony jest od rodzaju problemu i indywidualnych potrzeb klienta.

Sesje odbywają się systematycznie, najczęściej raz w tygodniu.

 

 

Może dotyczyć:

 

- problemów osobistych, rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych

- kryzysów związanych z trudnymi sytuacjami życiowymi i losowymi

- problemy wychowawcze

- problemy wynikające z rozwodu i okołorozwodowe

- problemy wynikające ze stresu w przebiegu ciąży i okresu okołoporodowego

- problemy natury psychologicznej, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne depresyjne, lękowe, psychosomatyczne.