Zakres usług

SPECJALIŚCI » KARDIOLOG » Zakres usług

HOLTER

USG SERCA- Ocena funkcji serca w cukrzycy,nadciśnieniu tetniczym ,chorobie wieńcowej ,po zawale serca .Ocena kardiomiopatii i niewydolności serca .Ocena wad zastawek serca

HOLTER EKG -24 godzinny zapis  ekg celem diagnostyki zaburzeń rytmu serca

 HOLTER RR-24-godzinny zapis wartości  ciśnienie tętniczego

TEST WYSIŁKOWY NA BIEŻNI RUCHOMEJ

TEST WYSIŁKOWY NA CYKLOERGOMETRZE ROWEROWYM