CENNIK

SPECJALIŚCI » CHIRURG » CENNIK

 

Nr NAZWA USŁUGI CENA   KOD
II.                                                                                        PORADA LEKARSKA                                                                                                                                                                        AOS
1. Porada lekarska pierwszorazowa 120,00 zł AOS 0001
2. Wystawienie orzeczenia lekarskiego lub zaświadczenia 50,00 zł AOS 0002
3. Porada lekarska z nacięciem powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/ lub ropnia 200,00 zł AOS 0003
4. Porada lekarska z usunięciem ciała obcego z powłok 250,00 zł AOS 0004
5. Porada lekarska pierwszorazowa z oczyszczeniem rany powierzchownej (bez zaopatrzenia chirurgicznego) 120,00 zł AOS 0005
6. Porada lekarska z oczyszczeniem rany głębokiej - obejmującej skórę, tkankę podskórną i/lub warstwę mięśniową (bez zaopatrzenia chirurgicznego) 200,00 zł AOS 0006
7. Porada lekarska z zaopatrzeniem chirurgicznym rany powierzchownej 170,00 zł AOS 0007
8. Porada lekarska z zaopatrzeniem chirurgicznym kilku ran powierzchownych (2-3 rany powierzchowne) 200,00 zł AOS 0008
9. Porada lekarska z zaopatrzeniem chirurgicznym rany głębokiej, rozległej (powyżej 5cm, obejmujące skórę, tkankę podskórną i warstwę mięśniową) lub kilku ran powierzchownych (powyżej 4 ran powierzchownych) 250,00 zł AOS 0009
10. Porada lekarska z usunięciem lub wymianą sączka, cewnika, tamponady, drenażu 170,00 zł AOS 0010
11. Porada lekarska z punkcją diagnostyczno - terapeutyczną jam ciała, stawu, zatok, skóry i torbieli (bez kosztów badania histopatologicznego 170,00 zł AOS 0011
12. Porada lekarska z usunięciem płytki paznokciowej bez szycia 170,00 zł AOS 0012
13. Porada lekarska z usunięciem płytki paznokciowej z plastyką tkanek i założeniem szwów 200,00 zł AOS 0013
14. Porada lekarska z usunięciem zmiany skórnej wielkości do 2 cm (bez kosztów badania histopatologicznego) 200,00 zł AOS 0014
15. Usunięcie każdej kolejnej zmiany skórnej wielkości do 2 cm podczas jednego zabiegu (bez kosztów badania histopatologicznego) 120,00 zł AOS 0015
16. Porada lekarska z usunięciem zmiany skórnej wielkości 2-5 cm (bez kosztów badania histopatologicznego) 300,00 zł AOS 0016
17. Usunięcie każdej kolejnej zmiany skórnej wielkości 2-5 cm podczas jednego zabiegu (bez kosztów badania histopatologicznego) 200,00 zł AOS 0017
18. Porada lekarska z usunięciem zmiany skórnej wielkości powyżej 5 cm (bez kosztów badania histopatologicznego) 400,00 zł AOS 0018
19. Porada lekarska z usunięciem zmiany podskórnej - tłuszczaków, kaszaków itp. wielkości do 2 cm (bez kosztów badania histopatologicznego) 250,00 zł AOS 0019
20. Usunięcie każdej kolejnej zmiany podskórnej wielkości do 2 cm podczas jednego zabiegu (bez kosztów badania histopatologicznego) 170,00 zł AOS 0020
21. Porada lekarska z usunięciem zmiany podskórnej - tłuszczaków, kaszaków itp. wielkości od 2 do 5 cm (bez kosztów badania histopatologicznego) 350,00 zł AOS 0021
22. Usunięcie każdej kolejnej zmiany podskórnej wielkości 2-5 cm podczas jednego zabiegu (bez kosztów badania histopatologicznego) 250,00 zł AOS 0022
23. Porada lekarska z usunięciem zmiany podskórnej - tłuszczaków, kaszaków itp. wielkości powyżej 5 cm (bez kosztów badania histopatologicznego) 500,00 zł AOS 0023
24. Porada lekarska z usunięciem szwów z rany 120,00 zł AOS 0024
25. Porada lekarska kontrolna - kontrola w toku prowadzonego leczenia 60,00 zł AOS 0025